In oktober 2020 maakte de ‘commissie Nieuwe Verenigingen van de KNRB’ al een studie over de geschiktheid van de Zuid Willemsvaart (ZWV) in Veghel voor het vestigen van een roeivereniging en de uitkomsten (ZWV zeker geschikt) werden vastgelegd in haar rapport van 17 april 2021. Dat rapport is voorgelegd aan de gemeente Meierijstad en Rijkswaterstaat. Deelnemers aan de gesprekken waren Cor Scheffers (Nijmegen) als contactpersoon van deze commissie voor de regio Zuid Nederland bijgestaan door de Martin Ottow (secretaris) en Barend van Kouterik (voorzitter). Na meerdere zoomvergaderingen en gesprekken is de locatie Sluis Hoek bij de passeerhaven het meest geschikt bevonden. Besloten werd voor geïnteresseerden in de regio Meierijstad, Uden en omgeving op 9 juni 2022 in de Cultuur Haven - Noordkade Veghel een voorlichtingsvergadering te houden. Cor Scheffers verscheen breed in de regionale media, zoals Stadskrant, Udens Weekblad en het Brabants Dagblad. Dat leidde gelijk tot een goede bekendheid met een grote opkomst van 45 personen als gevolg waarbij KNRB bestuurder Feike Tibben en Paulien Donkers, beleidsmedewerker Sport en Cultuur tevens aanwezig waren.

Er werd naar aanleiding van deze bijeenkomst het document ‘Vaststelling intentieverklaring oprichting Roeivereniging De Meierij’ opgesteld en getekend door de samengestelde initiatiefgroep.