Vereniging:

De KNRB (Koninklijke Nederlandse Roei Bond) wil zo veel mogelijk mensen in Nederland de mogelijkheid bieden te gaan roeien.
Om deze reden hebben ze een commissie nieuwe verenigingen opgericht. Deze commissie heeft een ‘witte vlekken analyse’ uit laten voeren. Hierbij is gekeken naar gemeenten met geschikt roeiwater zonder bestaande roeivereniging. Meierijstad stond in de top 10 van witte vlekken.
Na een verkennend gesprek met de gemeen  heeft de KNRB een informatieavond georganiseerd, aangekondigd in diverse media.

De animo was groot op die avond, en tijdens de borrel daarna hebben ze al negen mensen aangemeld als lid voor de initiatiefgroep. Een paar weken later stond de eerste vergadering van die groep al gepland.

Ondertussen zijn we vier maanden verder, en wordt er hard gewerkt op alle vlakken die aandacht behoeven bij het oprichten van een vereniging. En er zijn maar liefst 75 potentiële leden verzameld!

We hopen dit jaar nog over te kunnen gaan tot een formele vereniging. De eerste boten zijn al in ons bezit, dus van het voorjaar gaan we met z’n allen het water op!

Bestuur

 

Voorzitter: Bas

Secretaris: Liesbeth

Penningmeester: Wilco

Materiaalcommissaris: Tijs

comissie roeien: Leonie